BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

http://lh3.googleusercontent.com/Fw5NKW3dla9SIo6tl2LaJMuc44qh7DFeevwjWwghvcs=w722

Xem hình lớn: tại đây