Bản đồ quy hoạch chung huyện Bình Chánh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN BÌNH CHÁNH

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (2010-2020)


click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn
Comments