Bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CỦ CHI

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (2010-2020)


click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn
Comments